Skip to content

Blog

Necesitatea acestui blog a apărut ca răspuns la solicitarea studenţilor de a fi asistaţi in absentia, de la distanţă, cu materialele relevante pentru disciplinele predate ex cathedra. Speranţa mea este ca acest mijloc modern să ne permită o comunicare mai eficientă şi să faciliteze celor interesaţi un progres notabil în educaţia biblică. Nu este exclus ca pe această cale şi alţi studenţi ai Bibliei să ia contact cu informaţia vehiculată în sferele academice şi din interacţiunea noastră fructuoasă să fie cultivată pasiunea pentru Sfintele Scripturi ale Bibliei ebraice.

Metafora drumului este specifică literaturii biblice. Izvorând din spaţiul cultural semitic, ea descrie viaţa sau relaţiile interumane ca pe o călătorie. Vă invit să călătorim împreună pe cărările vechi şi noi ale culturii biblice.

Update, 26 noiembrie 2011

De la iniţierea sa până la 25 noiembrie 2011, situl pe care vă aflaţi a fost cunoscut ca „Studiul Vechiului Testament: resurse, note de curs, informaţii de specialitate, meditaţii”. Am schimbat titlul pentru că preocupările mele recente au ieşit puţin câte puţin din sfera strictă a scopului propus iniţial. Intenţionez ca şi în continuare să păstrez interfaţa cu publicul în sensul că voi căuta să postez aspecte utile pentru căutătorii sinceri, chiar dacă nu au cea mai înaltă pregătire teologică.

Acest titlu mi-a fost inspirat de perspectiva Revelaţiei lui Ioan cu privire la cele două realităţi în funcţie de care se defineau creştinii primului veac: Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia Domnului Isus (1:2; 12:17; 19:9-10). Prima vorbeşte despre Scripturile ebraice care circulau în versiunea grecească în Biserica primară. A doua este mai complexă şi include pe lângă amintirea vieţii exemplare a lui Cristos şi învăţăturile Sale, integrate cu timpul în evanghelii, şi reflecţiile teologice ale apostolilor cu privire la cele dinainte şi practicile inspirate de ele (epistolele). Apostolul Pavel vorbeşte despre cea dintâi realitate prin expresia Sfintele Scripturi (2Tim. 3:15-16), iar despre cea de-a doua – prin expresia „tradiţia primită de la noi” (2Tes. 3:6). Din moment ce Vechiul Testament este fundamentul pe care se construieşte documentul Noului Testament şi teologia creştină, mai devreme sau târziu trebuia să ajung la această decizie.

Îmi rezerv dreptul de a interzice şi restricţiona accesul acelor internauţi care au uitat ce înseamnă bunul simţ şi încearcă să folosească această platformă pentru publicarea unor idei deplasate şi în neconcordanţă cu spiritul creştinismului.